Nieuws

Delen we graag met jou

Thema-ouderavond di 19-11

Terug naar overzicht

De avond is gericht op ouders met een zoon/dochter op 4 havo of 5 vwo maar vanzelfsprekend zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Graag nodigen wij u uit voor onze thema avond. Veel leerlingen en studenten waarderen de ondersteuning door hun ouders tijdens de studiekeuzefase en in het eerste jaar van de universiteit of hogeschool. Als ouder doe je dat natuurlijk graag, maar hoe kun je je kind het beste ondersteunen?

Op deze en andere vragen wordt ingegaan op de ouderavond op di 19 november 2019 van 20.00 - 21.30 uur.

Wat komt er aan de orde?
-hoe kom je tot een goede studiekeuze
-de rol van ouders bij het toewerken naar een studiekeuze
-de kosten van de studie
-wat kan de student verwachten tijdens het eerste studiejaar
-kun je er als ouder aan bijdragen dit eerste studiejaar succesvol verloopt? 
-waar liggen je grenzen als ouder?

Wie zijn de sprekers?
Hermien Miltenburg is oudervoorlichter voor het hoger onderwijs. Zij is moeder van drie kinderen (die allen gestudeerd hebben) en heeft meer dan 30 jaar ervaring als docent in het voortgezet onderwijs, het hbo en verschillende universiteiten. Er zijn ook studenten aanwezig die vanuit hun eigen ervaring spreken.

Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus geen voorlichting voor een bepaalde studierichting van een universiteit of hogeschool.

Doel van de presentatie is de ervaringen van ouders, docenten en studieadviseurs die betrokken zijn bij het hoger onderwijs te delen.

Meer informatie over de achtergronden van de presentatie en de presentatie zelf vindt u op www.wur.nl/ouders.

De Ouderraad OCN 

ouderavond.jpg
Terug naar overzicht