Praktische informatie

Voor ouders/verzorgers

We doen het samen

Uw kind laten groeien en (op)bloeien, dat is de ambitie van iedereen die op het Oosterlicht werkt. Om dat te bereiken is een goede samenwerking met u als ouder/verzorger van essentieel belang. We informeren u daarom zo goed mogelijk. Dat doen wij op ouderavonden, maar ook via e-mailberichten. Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Zodat niet alleen uw zoon of dochter, maar ook u kunt genieten van een uitdagende en geslaagde schooltijd!

T. 030 - 600 48 00
E. post@oosterlicht.nl

Ziek, absent en beter melden

Dagelijks vanaf 08.00 uur. Vermeld hierbij de voor- en achternaam van uw kind, de klas en de reden.

Havo/vwo-onderbouw (1e fase)

T. 030 – 600 48 20 of verzuim.1efase@oosterlicht.nl

Havo/vwo-bovenbouw (2e fase)
T. 030 – 600 48 40 of verzuim.2efase@oosterlicht.nl

Ouders van de leerlingen die een toets of presentatie hebben op de dag dat zij ziek of absent zijn, moeten hun kind vóór 08.15 uur hebben afgemeld. 

Vmbo
T. 030 – 600 48 30 of verzuim.vmbo@oosterlicht.nl

Beter melden
Bij terugkomst na ziekte verzoeken wij u uw kind een briefje mee te geven waarop de datum staat van betermelding. Dit briefje moet aan het begin van de dag van betermelding worden ingeleverd op de sectoradministratie.

Magister, ook voor ouders/verzorgers

Inloggen op Magister: klik hier

Via Magister kunt u de cijfers en absentie van uw zoon of dochter inzien. Het is belangrijk dat uw e-mailadres in Magister actueel is (en dat doet u via 'Instellingen').

Voor tips en uitleg over het gebruik van Magister 6:klik hier

Is uw account geblokkeerd, heeft u problemen met inloggen of heeft u vragen, stuurt u dan een mailtje naar:
magister@oosterlicht.nl

Doorgaans wordt uw probleem binnen een werkdag opgelost.

Aanvraag bijzonder verlof

Bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk, een religieuze feestdag of vanwege medische of bijzondere redenen kunnen leerlingen vrij krijgen. Ouders/verzorgers wordt verzocht dit minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de coördinator leerlingzaken (clz). 

Gebruik hiervoor dit formulier

Aanvraagformulier extra verlof

​Huiswerkbegeleiding Lyceo Oosterlicht Nieuwegein

Waarom Lyceo?
Een onbezorgde schooltijd, dat gaat niet altijd vanzelf. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig: uitleg bij dat lastige vak, hulp bij het plannen van huiswerk of persoonlijke support in de spannende examentijd. Daarom zijn wij er, met begeleiding bij het schoolwerk en persoonlijke, positieve aandacht voor iedere leerling. Onze missie is om leerlingen alle ondersteuning te bieden voor een bloeiende schooltijd.

Huiswerkbegeleiding: het huiswerk af, dat geeft rust
Tijdens de begeleiding bij het schoolwerk staat persoonlijke en positieve aandacht voor iedere leerling centraal. Met onze ondersteuning richten we ons niet alleen op de lesstof, maar ook op de motivatie, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van uw kind.

Lyceo begeleidt leerlingen 3, 4 of 5 middagen per week bij het plannen en maken van huiswerk. De begeleiders focussen op het aanleren van studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Ook helpen ze uw kind bij het voorbereiden en overhoren van toetsen en het zelfstandig en gestructureerd te werken.

Bijles of coaching
Uw kind krijgt één-op-één (online) bijles van een vaste begeleider, die extra uitleg geeft bij een specifiek vak en helpt bij het voorbereiden en overhoren van toetsen. Uw kind leert zelfstandig en gestructureerd te werken, waardoor het zelfvertrouwen groeit, de resultaten verbeteren en de leerachterstand verdwijnt.

Deskundige partner van ouder(s)/verzorger(s) en school
Lyceo houdt de school en ouders/verzorgers op de hoogte van de voortgang van de leerlingen. Het volgen en meten van de ontwikkeling in de competenties van de leerling is daarbij cruciaal. Het team van Lyceo bestaat uit een combinatie van pedagogische medewerkers en jonge bevlogen hoogopgeleiden, experts op hun vakgebied. Zij zorgen samen voor een positief leerklimaat.

Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie en de mogelijkheden voor begeleiding kunt u terecht bij mw. Eveline Hoofd. Zij is vestigingscoördinator van Lyceo op het Oosterlicht College. Zij is bereikbaar via eveline.hoofd@lyceo.nl of 06 - 83708611.

Wanneer u uw kind aanmeldt bij Lyceo, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Aan de hand van dit gesprek stellen we een persoonlijk plan van aanpak op. Een aantal keer per jaar is er een persoonlijk evaluatiemoment en indien nodig worden plannen bijgesteld.  

Samenwerking Lyceo Oosterlicht Nieuwegein
Al een aantal jaren werkt de school samen met kennispartner Lyceo. Samen organiseren we de examentrainingen voor de examenklassen. Tijdens een examentraining worden leerlingen in kleine groepen door enthousiaste en ervaren begeleiders klaargestoomd voor de school- en eindexamens. We werken hierbij met eigen ontwikkeld lesmateriaal, dat elk jaar geheel wordt vernieuwd en aangepast.

In het voorjaar organiseren we jaarlijks de Lyceo lenteschool. Tijdens een korte en intensieve periode krijgen leerlingen de kans om opgelopen achterstanden weg te werken. We begeleiden bij het op orde krijgen van schoolwerk, plannen, huiswerk maken en leren. Daarmee hopen we het zelfvertrouwen te vergroten en ervoor te zorgen dat de leerlingen er beter voor staan om aan het einde van het schooljaar alsnog over te gaan. 

Meer info: klik hier

Schoolgids

Veel praktische informatie vindt u in onze schoolgids. 

Schoolgids Oosterlicht College Nieuwegein 2020-2021

Als school moeten en willen wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij geen Personeelslijst meer op onze website mogen publiceren. Deze lijst vindt u dan ook niet meer op www.oosterlicht.nl ondanks dat wij dat in de schoolgids hebben vermeld. Bij de eerste ouderavond van uw kind(eren) ontvangt u het e-mailadres (en eventueel telefoonnummer) van de mentor. 

Bovendien kunt u altijd het emailadres en telefoonnummer van de sectoradministratie gebruiken:

Protocol maatregelen, schorsing en verwijdering

Onze school volgt het protocol maatregelen, schorsing en verwijdering van de Willibrord Stichting. 

OosterlichtFlits

De OosterlichtFlits is de nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Deze verschijnt een aantal keer per schooljaar en wordt u per e-mail toegezonden. Beleef het Oosterlicht!

In 2019-2020 verschenen:

OosterlichtFlits OCN nr. 01

OosterlichtFlits OCN nr. 02

Begeleiding & zorg

Meer informatie over zorg, extra begeleiding, dyslexie, dyscalculie, faalangst en leerlingbegeleiders (vertrouwenspersonen) is te vinden in onze schoolgids en hier.

De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor overleg over (extra) ondersteuning.

Pestbegeleiding

Wij besteden veel aandacht aan veiligheid en wij proberen te voorkomen dat er op school wordt gepest. In de brugklas doen we dit in de vorm van een speciaal project: het pestproject. Ook in de overige klassen, tijdens het mentoruur, maken wij pesten bespreekbaar.

De mentor, de vakleraar, de coördinator leerlingzaken, de Peer mediator en soms ook de leerlingbegeleider vervullen ook een belangrijke rol in pestbegeleiding.

Voor ouders/verzorgers organiseert de Ouderraad thema-avonden, waar het onderwerp pesten bijna jaarlijks aan de orde komt. En u kunt altijd terecht bij de mentor(en) of coördinator leerlingzaken als u signalen krijgt over pesten op school.

Natuurlijk heeft onze school ook een pestprotocol

Antipestcoördinator OC Nieuwegein 
Dhr. J. Matthys, j.matthys@oosterlicht.nl

MaS

Informatie over Maatschappelijke Stage (MaS): klik hier

Coördinator: mw. W. Bloem, w.boem@oosterlicht.nl

Gouden Schoolkantine Schaal

In 2019 bekroond met de GOUDEN Schoolkantine Schaal door het Voedingscentrum! Meer info: klik hier