Nieuws

Delen we graag met jou

Kennismaking nieuwe brugklassers

Terug naar overzicht

Op maandag 13 en dinsdag 14 juni vinden de kennismakingsavonden voor de nieuwe brugklassers en hun ouder(s)/verzorger(s) plaats. Je maakt op deze avond alvast kennis met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Je ouder(s)/verzorger(s) krijgen informatie over alles wat te maken heeft met jouw start op het Oosterlicht. De uitnodiging voor deze avond ontvang je in de loop van deze week.

Onderstaand alvast de tijden waarop we je graag ontvangen. 

Maandag 13 juni
Vanaf 12.30 uur komen de lwoo-leerlingen naar school voor hun kennismaking. Hun ouder(s)/verzorger(s) worden vanaf 20.00 uur verwacht.

De bkt- en tl/havo-leerlingen komen met hun ouder(s)/verzorger(s) om 19.30 uur naar school. 

Dinsdag 14 juni
Vanaf 19.30 uur worden de leerlingen havo/vwo, Oosterlicht Academie én Brugjaar Jan Ligthart verwacht met hun ouder(s)/verzorger(s).

canvas-2.jpg
Terug naar overzicht