Nieuws

Delen we graag met jou

Leerlingen OCN werken Minister van Sport in

Terug naar overzicht

PERSBERICHT – 25 januari 2022                                              

Leerlingen Oosterlicht Nieuwegein werken Minister van Sport in

Mw. Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, bezocht op ma 24 januari onder andere de basketbalvereniging en de atletiekvereniging van Nieuwegein. Zij nam een kijkje in het sportieve werkveld in onze gemeente die al drie jaar op een rij Host City van de Nationale Sportweek is.

Zij sprak met leerlingen van het Oosterlicht College Nieuwegein en hun gymleraar Jorn Schuur over wat sport op school, maar ook op een vereniging voor functie heeft in het dagelijks leven. De leerlingen vertelden dat sport iets met hen doet en dat ze er zich goed door voelen. En dat het zo belangrijk is voor het contact met leeftijdgenoten. De sportclub is een ontmoetingsplek voor allerlei mensen, jong en oud en zij vinden het belangrijk voor hun gezondheid. Deze ervaringen – en de verhalen over de samenwerking tussen sportclubs in Nieuwegein - neemt mevrouw Helder mee terug om een totaalbeeld te vormen van haar nieuwe functie als Minister van Sport.

Op het Oosterlicht Nieuwegein speelt sport een belangrijke rol. Op deze scholengemeenschap met een onderwijsaanbod van het Brugjaar Jan Ligthart tot en met het Gymnasium, doet iedereen binnen het lesrooster aan binnen- en buitensport. In de bovenbouw van de havo/vwo-afdeling kun je zelfs eindexamen doen in het profielvak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). In de beroepsgerichte leerweg Diensten en Producten op het vmbo is het ook mogelijk je te verdiepen in Sport en Evenementen, als opstap naar het mbo Sport en Bewegen.

Algemene informatie: Het Oosterlicht College is een christelijke brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo en heeft een locatie aan de Dieselbaan 10, 3439 MV te Nieuwegein.

Contactpersonen: Brigitte Steenbeek - Kok, communicatie & pr, b.steenbeek@oosterlicht.nl

De foto’s zijn gemaakt in opdracht van Oosterlicht-gymleraar Jorn Schuur en mogen met toestemming van de fotograaf worden gepubliceerd.

foto-13.jpg
Terug naar overzicht