Nieuws

Delen we graag met jou

Nieuwe rector OCN

Terug naar overzicht

Na het besluit om het Oosterlicht College in te richten als twee zelfstandige scholen, is de benoemingsprocedure van een nieuwe rector voor de locatie Nieuwegein ook afgerond. Na unaniem positieve adviezen van de benoemingsadviescommissie en de MR heeft het college van bestuur besloten mw. J. (Jolanda) van den Broek te benoemen als rector Oosterlicht Nieuwegein met ingang van schooljaar 2021-2022.

Mw. Van den Broek is haar loopbaan begonnen als docent biologie en vervolgens afdelingsleider geworden in verschillende teams bij VO-scholengroepen rond Nijmegen in Lent en Wijchen. De benoemingsadviescommissie heeft haar leren kennen als een allround schoolleider, die goed in staat is ontwikkelingen in gang te zetten en tot een goed einde te brengen. Ze is betrokken, oprecht geïnteresseerd en heeft oog voor de drijfveren van de mensen in de school. Ze communiceert zorgvuldig en weet verschillende geledingen betrokken te houden bij ontwikkelingen. Mw. Van den Broek is 51 jaar en woont in Druten.

De schoolleiding, medewerkers, leerlingen, MR en OR wensen haar veel succes en plezier!

jolanda-vd-broek-rector-ocn-per-01.08.2021.jpg
Terug naar overzicht