Nieuws

Delen we graag met jou

Solidariteitsfonds

Terug naar overzicht

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het solidariteitsfonds. Wij willen als Oosterlicht College graag dat elke leerling zonder zorgen kan deelnemen aan alle activiteiten. Daarbij vragen wij uw hulp.

Wij merken dat sommige ouders/verzorgers moeite hebben om het hoofd financieel boven water te  
houden. Gelukkig bestaat er de Stichting Leergeld, die ouders tegemoet komt bij de aanschaf van
bijvoorbeeld een fiets of een laptop.

In de gemeente Utrecht bestaat ook de U-pas welke vaak gebruikt wordt voor de schoolkosten.

Zoals u weet, loopt het innen van de schoolkosten via Iddink, die de distributie van de schoolboeken
verzorgt. Bij de bestelling van de boeken kunt u aanvinken of u een vrijwillige bijdrage wilt leveren
aan het solidariteitsfonds.

Onze school besteedt uw bijdrage aan leerlingen die op deze wijze wél gebruik kunnen maken van
alle kansen die geboden worden.

Wij hopen zo een steentje te kunnen bijdragen aan een samenleving met kansengelijkheid.

Voor nadere informatie mailt u naar: financien@oosterlicht.nl

Met vriendelijke groet,
Gert Munters,
Rector a.i.

stichting-leergeld-1.png
Terug naar overzicht