Nieuws

Delen we graag met jou

Week tegen Pesten

Terug naar overzicht

‘Buitensluiten? Uitgesloten! Iedereen hoort erbij op het Oosterlicht Nieuwegein! Leerlingen, leraren en ondersteunende medewerkers werken samen aan een veilige en fijne omgeving waarin iedereen zichzelf kan, mag en durft te zijn. Het omgaan met verschillen en het groepsgevoel zijn de pijlers die de basis vormen van ons antipestbeleid. Uitgaan van de kracht van verschillen en werken aan een wij-gevoel in de groep zorgt ervoor dat iedereen zich welkom en gezien voelt.

Deze week is het de nationale Week tegen Pesten. Je vindt hierover meer informatie op www.weektegenpesten.com

Maak dit schooljaar een goede start door niet te pesten en in te grijpen als je ziet dat er toch wordt gepest. Als je wordt gepest, sta je er niet alleen voor op onze school. Ga naar je mentor, coördinator leerlingzaken of een neem een leraar in vertrouwen. Je kunt ook terecht op de sectorpost of bij de conciërges. Zij brengen je in contact met een leerlingbegeleider of een vertrouwenspersoon. We hebben co-mentoren in de brugklassen havo/vwo en tl/havo die je natuurlijk helpen. In alle klassen en in alle leerjaren besteden we in de mentorlessen geregeld aandacht aan een veilige schoolomgeving.

Iedereen hoort erbij op het OCN!

week-tegen-pesten.png
Terug naar overzicht