Inspectie & Resultaten

 

Inspectie beoordeelt Oosterlicht positief

Eigentijds, betekenisvol en uitdagend onderwijs, dat is wat je van het Oosterlicht kunt verwachten. Bij ons werk je aan je eigen talenten en interesses. Dat doe je in goede lessen en tijdens maatschappelijke stages en excursies. Ook bieden we extra's voor sportfanaten, betà-talenten, talenwonders en kunst- en cultuurliefhebbers. 

Dat deze aanpak werkt, blijkt uit het oordeel van de onderwijsinspectie; onze onderwijskwaliteit scoort op alle afdelingen goed en onze examenresultaten behoren tot de beste in de regio.

Inspectie
Het Oosterlicht valt onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs, kantoor Utrecht, Postbus 2730, 3500 GS te Utrecht, 088 – 669 60 00, info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl

Klachtenprocedure / klachtenregeling
In veel gevallen kunnen klachten informeel worden afgehandeld door contact op te nemen met de direct betrokkenen. Als dit geen oplossing brengt, kan bemiddeling worden gevraagd van de mentor en/of de coördinator leerlingzaken en vervolgens van de afdelingsleider. Mocht de klacht niet kunnen worden opgelost, dan wordt u of word je doorverwezen naar de rector. Deze nodigt beide partijen uit voor en gesprek en neemt een beslissing inzake de klacht.

De officiele klachtenregeling vindt u op de website van PCOU Willibrord, de scholenstichting waaronder wij vallen: Klachtenregeling

Externe vertrouwenspersonen
De externe vertrouwenspersoon is een meer objectieve deskundige van buiten de organisatie en kan u begeleiden bij het wegnemen van een klacht. Ook kunt u de externe vertrouwenspersson om advies vragen. Externe vertrouwenspersonen

Goede onderwijskwaliteit

Bij ons werk je aan je eigen talenten en interesses. Dat doe je in goede lessen en tijdens maatschappelijke stages en excursies. Ook bieden we speciale programma's aan voor sportfanaten, betà-talenten en kunst- en cultuurliefhebbers.

Dat deze aanpak werkt, blijkt uit het oordeel van de onderwijsinspectie: het Oosterlicht scoort, jaar in jaar uit. De inspectie van het onderwijs geeft onze onderwijskwaliteit op alle afdelingen de kwalificatie "goed". De examenresultaten zijn uitstekend en behoren tot de beste in onze regio.

Wat wij belangrijk vinden, is dat de lessen zijn afgestemd op jouw niveau. Hoe leer jij het beste? Welke leerstijl past daarbij? Waar wil jij naartoe werken? Dat zoeken wij samen met jou en je ouders/verzorgers uit. Examenresultaten

Waar we heel trots op zijn! 

Slagingspercentages Oosterlicht College Nieuwegein 2024

97 % vmbo basis   

96 % vmbo kader

  91 % vmbo tl  

  90 % havo 

  89 % vwo  

Kwaliteitszorg

Het Oosterlicht voert beleid op kwaliteitszorg. Wij bewaken nauwkeurig de kwaliteit van het goede onderwijs op onze school. Het focussen op opbrengstgericht werken waarborgt de onderwijsresultaten waar wij zo trots op zijn.

Op onze school gaat het om meer dan ervoor zorgen dat de leerlingen mooie cijfers halen. We drukken kwaliteit ook uit in sfeer, plezier, aantrekkelijke activiteiten en het bijdragen aan persoonsvorming.

Kwaliteitszorg betekent voor ons ook: kijken naar de toekomst. We spelen hier op in door eigentijds en actueel onderwijs te geven. Daarbij horen ook de vaardigheden die leerlingen nodig hebben.

We peilen of we de goede dingen doen en of we die goed doen. Dat doen we samen met leerlingen, ouders/verzorgers en onze medewerkers.

Kijk en vergelijk

Op www.scholenopdekaart.nl staan onze resultaten en is nog veel meer informatie over het Oosterlicht te vinden.