Missie, visie en identiteit

Groeien door kansen

Onze missie
‘Groeien door kansen’

Wij geloven dat kansen krijgen en creatief denken belangrijk zijn voor het ontwikkelen van jouw talenten. Zo leer je jezelf écht kennen en zoek je de grenzen op van jouw kunnen. We inspireren en stimuleren je in een fijne leeromgeving, waarin jij jezelf kunt zijn. Zodat jij een mooie stap kunt maken naar het vervolgonderwijs én een verantwoordelijke rol in de samenleving.

Het Oosterlicht College wil nadrukkelijk een afspiegeling zijn van de maatschappij, een mini-samenleving waarin je je kunt blijven ontwikkelen. Ontmoeting en leren van elkaar zijn daarin belangrijke begrippen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen van alle opleidingen en leerjaren met elkaar in contact komen en ervaringen uitwisselen. Dat geeft een enorme diversiteit aan mensen bij elkaar, net als in onze samenleving. Samen werken we er dagelijks aan om iedereen zich op zijn plek te laten voelen als individu en als lid van een groep in de klas, het team en de school.
Wij zien jou, de leerling. Dat is de basis van waaruit je kunt groeien in je ontwikkeling op persoonlijk, sociaal en schoolvlak. Een omgeving waarin je mooie resultaten kunt behalen.

Naast goed onderwijs met mooie resultaten bieden we je de kans om je talenten verder te ontwikkelen. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag met het internationaal erkende Cambridge English, extra sportactiviteiten, het brede cultuuraanbod binnen en buiten het lesprogramma of met bèta en techniek. We vinden het belangrijk dat je straks met een diploma op zak deel uitmaakt van de samenleving en daarin je draai weet te vinden.

 
Onze visie
‘Denken, doen en delen’

Ons onderwijs is goed, eigentijds, betekenisvol en uitdagend. Er is ruimte voor verbreding en verdieping van talent. Leerlingen krijgen kansen en oefenen in en buiten de lessen op diverse activerende manieren. We moedigen ambitie aan en bieden leerlingen kansen om steeds door te stromen naar het schoolniveau dat het best aansluit bij hun ontwikkeling. Onze schoolomgeving biedt leerlingen de geborgenheid om zich te ontwikkelen, om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren.

 

Onze identiteit
‘Respect, aandacht en zorg voor elkaar’

In onze brede scholengemeenschap werken we vanuit een open christelijke levens-visie met respect, aandacht en zorg voor elkaar. Iedereen op deze school wil deze waarden beleven en uitdragen. We zoeken naar verbinding. Elke leerling is welkom, ongeacht zijn of haar godsdienstige, politieke of sociale achtergrond. Vanuit onze waarden groeit een sociale, vriendelijke en veilige leer- en leefomgeving. In onze school voel je je vrij om te zijn wie je bent.
De viering van christelijke feestdagen is onderdeel van onze identiteit. Daarnaast bieden wij het vak levensbeschouwing aan en denken we na en praten we over zingeving als basis van onze manier van werken.

 

Oosterlicht College: niet zomaar een naam

In de naam “Oosterlicht College” ligt de opdracht die wij onszelf stellen in de manier waarop wij onderwijs geven. Wij richten ons namelijk op een aantal belangrijke oriëntatiepunten die hun oorsprong hebben in het Oosten en sinds eeuwen het menselijk denken en handelen hebben verlicht. Het Oosten is niet alleen de bakermat van onze beschaving, het is ook de plaats van waaruit het christendom zich heeft verspreid over de wereld. Hier liggen bronnen van culturele en levensbeschouwelijke waarden, waardoor onze christelijke scholengemeenschap zich laat inspireren en waarnaar steeds in de naam “Oosterlicht College” wordt verwezen.

De identiteit van het Oosterlicht College benadrukken wij in de lessen (levensbeschouwing), vieringen en in dagopeningen.
Kernwaarden

Vertrouwen

Wij kennen elkaar
Leerlingen krijgen de ruimte
We doen wat we beloven
Creativiteit wordt gewaardeerd en gestimuleerd
Leerlingen krijgen hulp van andere leerlingen en medewerkers

Kernwaarden

Samenwerking

Alle opleidingen in één gebouw
Tussen vakken, want dat maakt leren uitdagend
Actief en samenwerkend leren motiveert
Met ROC's, Universiteiten, sport- en cultuurnetwerken en andere (buitenlandse) scholen

Kernwaarden

Kwaliteit

Leren op jouw niveau
Goede examenresultaten
Uitdagend en goed onderwijs
Begeleiding en zorg waar nodig
Inspectieoordeel: voldoendes en hoger

Kernwaarden

Respect

Blijf nadenken en praten
Onze basis is de goede sfeer
Aandacht en zorg voor elkaar
Veilige en vriendelijke leeromgeving
Welkom ongeacht godsdienst, politieke of sociale achtergrond

Kernwaarden

Ambitie

Fouten maken mag
Wees trots op je prestaties
Blijf jezelf, wij helpen je daarbij
Voor jezelf en anderen opkomen
Ambitie vergt durf
Kiezen is durven!

Kernwaarden