Missie, visie en identiteit

Groeien door kansen

Onze missie
Het Oosterlicht College is een brede school met de zekerheid van goed onderwijs vanuit een open christelijke levenshouding. Persoonsvorming vinden wij belangrijk. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn. We behalen hoge onderwijsresultaten.

Onze visie
Leerlingen krijgen kansen. Ons onderwijs is eigentijds, betekenisvol en uitdagend. We streven hierbij naar excellentie: we moedigen ambitie aan, stimuleren opstroom, geven ruimte aan verbreding en verdieping van talent en bieden leerlingen de geborgenheid om zichzelf te ontwikkelen. We hechten veel belang aan creativiteit, sport en cultuur. We dagen leerlingen uit om eigen verantwoordelijkheid te nemen, de dialoog aan te gaan met anderen, kritisch en creatief te denken en te experimenteren.


Oosterlicht College: niet zomaar een naam

In de naam “Oosterlicht College” ligt de opdracht die wij onszelf stellen in de manier waarop wij onderwijs geven. Wij richten ons namelijk op een aantal belangrijke oriëntatiepunten die hun oorsprong hebben in het Oosten en sinds eeuwen het menselijk denken en handelen hebben verlicht. Het Oosten is niet alleen de bakermat van onze beschaving, het is ook de plaats van waaruit het christendom zich heeft verspreid over de wereld. Hier liggen bronnen van culturele en levensbeschouwelijke waarden, waardoor onze christelijke scholengemeenschap zich laat inspireren en waarnaar steeds in de naam “Oosterlicht College” wordt verwezen.

De identiteit van het Oosterlicht College benadrukken wij in de lessen (levensbeschouwing), vieringen en in dagopeningen.
Kernwaarden

Vertrouwen

Wij kennen elkaar
Leerlingen krijgen de ruimte
We doen wat we beloven
Creativiteit wordt gewaardeerd en gestimuleerd
Leerlingen krijgen hulp van andere leerlingen en medewerkers

Kernwaarden

Samenwerking

Alle opleidingen in één gebouw
Tussen vakken, want dat maakt leren uitdagend
Actief en samenwerkend leren motiveert
Met ROC's, Universiteiten, sport- en cultuurnetwerken en andere (buitenlandse) scholen

Kernwaarden

Kwaliteit

Leren op jouw niveau
Goede examenresultaten
Uitdagend en goed onderwijs
Begeleiding en zorg waar nodig
Inspectieoordeel: voldoendes en hoger

Kernwaarden

Respect

Blijf nadenken en praten
Onze basis is de goede sfeer
Aandacht en zorg voor elkaar
Veilige en vriendelijke leeromgeving
Welkom ongeacht godsdienst, politieke of sociale achtergrond

Kernwaarden

Ambitie

Fouten maken mag
Wees trots op je prestaties
Blijf jezelf, wij helpen je daarbij
Voor jezelf en anderen opkomen
Ambitie vergt durf
Kiezen is durven!

Kernwaarden

Onze identiteit
De basis van ons christelijk handelen is respect en zorg voor elkaar. Iedereen op deze school wil dat respect en die zorg voor elkaar beleven en uitdragen. We zoeken naar verbinding. Elke leerling is welkom, ongeacht zijn of haar godsdienstige, politieke of sociale achtergrond. Zo ontstaat en groeit een sociale, vriendelijke en veilige leefomgeving. De dagopening vormt een bezinningsmoment. De viering van christelijke feestdagen maakt deel uit van onze identiteit. Daarnaast bieden wij het vak levensbeschouwing/godsdienst. Nadenken en praten over zingeving vormt de basis van onze manier van werken.