Schoolkosten

Voor kwalitatief goed onderwijs

Schoolkosten

Aan naar school gaan, zijn kosten verbonden. Gelukkig bestaat er een regeling als ´Gratis schoolboeken'. Helaas betekent dit niet dat alles gratis is. Per leerling ontvangen wij een bedrag van de overheid, maar dat is niet genoeg om uw kind het onderwijs en de activiteiten aan te bieden die in de basis nodig zijn. Wij vragen u daarom een vrijwillige ouderbijdrage.

In onze schoolgids vindt u meer informatie over schoolkosten, de aanschaf van een laptop en hoe wij de facturering hiervoor hebben geregeld. De kosten per leerjaar zijn op te vragen bij onze afdeling Financiële zaken, financien@oosterlicht.nl of 030 - 6004801 en staan vermeld onderaan deze websitepagina.

Zijn uw inkomsten laag, dan kunt u onder bepaalde voorwaardengebruik maken van een aantal tegemoetkomende regelingen, bijvoorbeeld via Stichting Leergeld en U Pas. Informeert u hiernaar bij de mentor van uw kind of wendt u rechtstreeks tot onze afdeling financiële administratie. Uiteraard beschouwen wij informatie hierover als vertrouwelijk.

Vragen over aansprakelijkheid en verzekeringen? Mail naar: financien@oosterlicht.nl

Schoolboeken bestellen gaat via Iddink.nl. U moet hiervoor een persoonlijk account aanmaken. 

U kunt hier de schoolkosten voor 2024-2025 bekijken:

Vrijwillige ouderbijdrage en kostenoverzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen!

Voor kinderen en jong volwassenen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, woonachtig in Nieuwegein, biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de kosten van schoolactiviteiten, schoolkosten, sport(kleding), muziek- en danslessen, zwemlessen, scouting, fiets en een laptop voor het voortgezet onderwijs (in samenwerking met de gemeente Nieuwegein). Bent u in het bezit van de Nieuwegeinstadspas, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor onze ondersteuning. Ook als u in de schuldsanering zit of een inkomen heeft tot 125% van het minimum kunt u gebruik maken van onze voorzieningen. Zie voor meer informatie de folder van Leergeld Nieuwegein en de website ttp://www.leergeld.nl/nieuwegein of stuur een e-mail naar info@leergeldnieuwegein.nl

Folder Stichting Leergeld Nieuwegein

Naast Nieuwegein zijn er meer gemeentes die een Stichting Leergeld hebben. Informeer bij de gemeente van uw woonplaats of kijk op www.leergeld.nl