Organisatie

 

Het Oosterlicht College is een brede christelijke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo.

Op het Oosterlicht College Nieuwegein volgen ca. 1750 leerlingen een vmbo-, havo-, atheneum- of gymnasiumopleiding.

ol-logo-nw-vrijstaand-2.png

Organisatiestructuur

Rector dhr. W. van den Berg, geeft leiding aan de afdelingsleiders en ondersteunende medewerkers en is algemeen eindverantwoordelijk.

Voor ouders en leerlingen zijn de mentoren, leraren, coördinatoren leerlingzaken en vervolgens de afdelingsleider aanspreekpunt.

School met breed onderwijsaanbod

Ons schoolgebouw is compact en heeft op elke verdieping dezelfde logische indeling. Het is veilig, sfeervol en kleinschalig georganiseerd. Wij zien de leerling. 


Waar onze organisatie voor staat

Bij ons krijgt elke leerling de kans om te excelleren: in een taal, een zaak- of betà-vak of op het gebied van sport, creativiteit of cultuur. Ook talenten als organiseren, samenwerken en ondernemen worden gezien en gestimuleerd. Een veilige en kleinschalige leeromgeving is een van de zekerheden die maakt dat onze leerlingen daadwerkelijk kunnen en durven groeien.

Ons schoolgebouw en onze organisatie zijn naar aanleiding van deze uitgangspunten ingericht.

0071-mgl9996-1.jpg

Unieke school met breed onderwijsaanbod

Het Oosterlicht College is uniek, want het is de enige brede school in de regio. Dit betekent dat wij alle schooltypes onder één dak hebben. Onze leerlingen kunnen dus zonder veel problemen van de ene naar de andere afdeling overstappen. Er hoeft niet van locatie gewisseld te worden.

Groepsgrootte klassen

We streven ernaar klassen niet groter te maken dan 32 leerlingen. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

Klas 1 h/a en 1 vwo (atheneum en gymnasium)   30 
Klas 1 en 2 tl/havo 30
Klas 1 en 2 basis/kader/tl 26
Klas lwoo 1 en 2 18
Klas 3 en 4 vmbo basis en kader 24
Klas 3 en 4 vmbo tl 30
0132-mgl0272-1.jpg

Schoolplan 2022-2026

Onze school heeft een schoolplan. Dat is een plan voor vier jaar waarin staat hoe wij systematisch de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en maatregelen nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.

Schoolplan 2022-2026

Schoolveiligheidsplan

Ons beleid met betrekking tot de veiligheid is vastgelegd in het Schoolveiligheidsplan. Klik hier

Gouden Schoolkantineschaal

Het Oosterlicht heeft al sinds 2019 een gouden Schoolkantineschaal. Dit betekent dat onze schoolkantine gezond is ingericht en voldoet aan de Richtlijn Eetomgeving voor Scholen. Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van ouders/verzorgers en leerlingen en aan onze eigen wens. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend door deze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. Ook tijdens schoolevenementen presenteert het Oosterlicht voornamelijk gezonde snacks. 

Ieder jaar brengt het Voedingscentrum het aanbod en de uitstraling van onze schoolkantine in kaart met de Kantinescan en rapporteert in nauwe samenwerking met de cateraar de uitkomsten aan onze schoolleiding. In 2016 kregen wij de zilveren Schoolkantineschaal en vanaf 2019 hebben wij de gouden Schoolkantineschaal. 

De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. Het Oosterlicht heeft een eigen watertap op de begane grond van de school.

Informatie: mw. C. Jansen van 't Land, hoofdconciërge, carola@oosterlicht.nl

Meer informatie: www.voedingscentrum.nl

 

Groeien door kansen


Groeien door kansen; daardoor zorgen wij dat al onze leerlingen tot hun recht komen, zich maximaal kunnen ontwikkelen én een fijne schooltijd hebben.

ol-logo-nw-vrijstaand-3.png