Organisatie

 

Het Oosterlicht College is een brede christelijke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo.

Op het Oosterlicht College Nieuwegein volgen ca. 1700 leerlingen een vmbo-, havo-, atheneum- of gymnasiumopleiding.

Ons schoolgebouw is compact en heeft op elke verdieping dezelfde logische indeling. Het is veilig, sfeervol en kleinschalig georganiseerd. Wij zien de leerling. 

Het Oosterlicht College is uniek, want het is de enige brede school in de regio. Dit betekent dat wij alle schooltypes onder één dak hebben. Onze leerlingen kunnen dus zonder veel problemen van de ene naar de andere afdeling overstappen. 

Rector dhr. W. van den Berg, geeft leiding aan de afdelingsleiders en ondersteunende medewerkers en is algemeen eindverantwoordelijk.

Voor ouders en leerlingen zijn de mentoren, leraren, coördinatoren leerlingzaken en vervolgens de afdelingsleider aanspreekpunt.

 

Waar onze organisatie voor staat

Bij ons krijgt elke leerling de kans om te excelleren: in een taal, een zaak- of betà-vak of op het gebied van sport, creativiteit of cultuur. Ook talenten als organiseren, samenwerken en ondernemen worden gezien en gestimuleerd. Een veilige en kleinschalige leeromgeving is een van de zekerheden die maakt dat onze leerlingen daadwerkelijk kunnen en durven groeien.

Ons schoolgebouw en onze organisatie zijn naar aanleiding van deze uitgangspunten ingericht.

Uw kind laten groeien en (op)bloeien, dat is de ambitie van iedereen die op het Oosterlicht werkt. Om dat te bereiken is een goede samenwerking met u als ouder/verzorger van essentieel belang. We informeren u daarom zo goed mogelijk. Dat doen wij op ouderavonden, maar ook via e-mailberichten. Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen, zodat niet alleen uw zoon of dochter, maar ook u kunt genieten van een uitdagende en geslaagde schooltijd!

T. 030 - 600 48 00
E. post@oosterlicht.nl

 

0071-mgl9996-1.jpg

Groepsgrootte klassen

We stemmen de groepsgrootte in onze klassen af op de onderwijsbehoefte die onze leerlingen hebben. We streven ernaar de klassen niet groter te maken dan het aantal leerlingen dat in de tabel hieronder (voor schooljaar 2024-2025) staat genoemd.

Klas 1 h/a en 1 vwo (atheneum en gymnasium)  

30 

Klas 1 en 2 tl/havo

30

Klas 1 en 2 vmbo kader/tl

26

Klas 1 en 2 vmbo basis/kader incl. lwoo

18

Klas 3 en 4 vmbo basis en kader

24

Klas 3 en 4 vmbo tl

30

 

Klas 2 h/a en 2 vwo (atheneum en gymnasium)

32

Klas 3 havo, atheneum en gymnasium

32

Klas 4 havo, atheneum en gymnasium

32

Klas 5 havo, atheneum en gymnasium

32

Klas 6 atheneum en gymnasium

32

 

Leerlingen die nu op een andere school voor voortgezet onderwijs zitten en voornemens zijn om in schooljaar 2024-2025 leerling van het Oosterlicht College Nieuwegein te worden, komen gedurende het schooljaar op een wachtlijst terecht. In de laatste week voor de zomervakantie geven wij bericht van plaatsing als er ruimte is in de klassen conform bovenstaand plaatsingsbeleid ten aanzien van de maximale klassengrootte.

0132-mgl0272-1.jpg

Schoolplan 2022-2026

Onze school heeft een schoolplan. Dat is een plan voor vier jaar waarin staat hoe wij systematisch de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en maatregelen nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.

Schoolplan 2022-2026

Schoolveiligheidsplan

Ons beleid met betrekking tot de veiligheid is vastgelegd in het Schoolveiligheidsplan. Klik hier

Gouden Schoolkantineschaal

Het Oosterlicht heeft al sinds 2019 een gouden Schoolkantineschaal. Dit betekent dat onze schoolkantine gezond is ingericht en voldoet aan de Richtlijn Eetomgeving voor Scholen. Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van ouders/verzorgers en leerlingen en aan onze eigen wens. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend door deze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. Ook tijdens schoolevenementen presenteert het Oosterlicht voornamelijk gezonde snacks. 

Ieder jaar brengt het Voedingscentrum het aanbod en de uitstraling van onze schoolkantine in kaart met de Kantinescan en rapporteert in nauwe samenwerking met de cateraar de uitkomsten aan onze schoolleiding. In 2016 kregen wij de zilveren Schoolkantineschaal en vanaf 2019 hebben wij de gouden Schoolkantineschaal. 

De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. Het Oosterlicht heeft een eigen watertap op de begane grond van de school.

Informatie: mw. C. Jansen van 't Land, hoofdconciërge, carola@oosterlicht.nl

Meer informatie: www.voedingscentrum.nl