Privacy op het Oosterlicht College

Op school gebruiken en verwerken wij heel veel gegevens, niet alleen van alle leerlingen, maar ook van onze medewerkers. We noemen deze gegevens persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met jullie persoonsgegevens. We houden ons aan de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Privacywet. We leggen je hieronder uit hoe we op het Oosterlicht College omgaan met jouw persoonsgegevens.

Onze verplichting

Als school hebben wij de verplichting om een aantal persoonlijke gegevens te verwerken, bijvoorbeeld over jouw studievoortgang in Magister. Zo zorgen wij ervoor dat jij straks je diploma kunt halen. Een aantal gegevens sturen wij door naar andere partijen, zoals de Dienst Onderwijs Uitvoering (DUO) en de leerplichtambtenaar. We sturen niet meer informatie naar andere partijen dan nodig is. We gebruiken jouw persoonsgegevens dan ook niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

Jouw rechten

Voor gegevens waarvoor wij die verplichting niet hebben, vragen wij aan je ouders/verzorgers toestemming. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruiken van een foto voor de schoolgids of voor de website. In Magister kunnen je ouders/verzorgers invullen of zij het goed vinden dat de foto waar jij op staat gebruikt wordt of niet. Word je 16 jaar? Dan mag je dit zelf invullen. Misschien hebben je ouders/verzorgers wel toestemming gegeven, maar wil je liever niet dat je foto gebruikt wordt. Dat kan natuurlijk. Je kunt op elk moment je toestemming wijzigen. Wij zorgen dan dat de foto wordt verwijderd.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. We hebben daarvoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgelegd. We bewaren bijvoorbeeld jouw gemaakte examens niet langer dan twee jaar.

Privacy Statement

De privacy van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk. Daarom hebben wij een Privacy Statement geschreven. Hierin staat uitgebreid hoe wij omgaan met de persoonsgegevens. Klik hier

Privacy Reglement

Ook dienen we ons te houden aan de privacyregels van de PCOU Willibrord stichting. Klik hier

Protocol Cameratoezicht

Hoe wij met de camera's binnen onze school omgaan, is in het Protocol Cameratoezicht vastgelegd. Klik hier