Veel gestelde vragen

Wellicht staat hieronder het antwoord op je vraag?

Groep 8

Lestijden vmbo en tl/havo

1e uur 08.15 - 09.05 uur
2e uur 09.05 - 09.55 uur
Pauze
3e uur 10.15 - 11.05 uur
4e uur 11.05 - 11.55 uur
Pauze
5e uur 12.20 - 13.10 uur
6e uur 13.10 - 14.00 uur
7e uur 14.00 - 14.50 uur
8e uur 14.50 - 15.40 uur
9e uur: 15.40 - 16.35 uur


Lestijden havo, atheneum en gymnasium

1e uur 08.15 - 09.05 uur
2e uur 09.05 - 09.55 uur
3e uur 09.55 - 10.45 uur
Pauze
4e uur 11.05 - 11.55 uur
5e uur 11.55 - 12.45 uur
Pauze
6e uur 13.10 - 14.00 uur
7e uur 14.00 - 14.50 uur
8e uur 14.50 - 15.40 uur
9e uur: 15.40 - 16.35 uur

We hebben 78 lokalen! Maar bijvoorbeeld ook 3 gymzalen, een theater, een studiehuis en een prachtige aula. Je weet ze vast snel te vinden. 

Ouders/verzorgers

Het antwoord vindt u bij Ouders - Praktische informatie of klik hier.

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is het Oosterlicht rookvrij. In het schoolgebouw en op het schoolterrein mag niet worden gerookt.

Het Oosterlicht probeert zoveel mogelijk de lesuitval te beperken. Zo worden er in de klassen 1 t/m 3 opvangkrachten ingezet. Wanneer een leraar afwezig is, nemen zij de lessen over. 

Het afnemen van een toets kan dus gewoon doorgaan. Tijdens de opgevangen lesuren werken de leerlingen zelfstandig. Zij lezen voor hun portfolio Nederlands of Engels, ze oefenen met rekenen of werken in hun inval-
werkboek Duits, Frans en aardrijkskunde. De vakleraar kijkt het werk na, beoordeelt en bespreekt het werk met de klas en laat de beoordeling meewegen met het rapportcijfer. Wij houden u via een e-mailbericht op de hoogte van de wijze waarop de vervanging van een langdurig zieke leraar is geregeld.

Sinds schooljaar 2017-2018 worden ook de bovenbouwklassen opgevangen van leraren die vanuit hun persoonlijk budget uren opnemen. Zij regelen opdrachten/toetsen die de opvangkrachten van hen over kunnen nemen.

 

Anderen

Wij verzamelen uw veelgestelde vragen en plaatsen de antwoorden t.z.t op deze plek.